Úspěch našeho filmu pro Českou republiku

Český průmysl - film pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Dobré zprávy vždy potěší, sice se zpožděním ale o to více potěšující jsou. FIlm "Český průmysl", který jsme s kolegy a zejména Fontis TV production vyrobili pro Ministerstvo průmyslu a obchodu se těší globální popularitě. Byl prezentován na výstavě v Šanghaji 30.4.2010, DVD film byl rovněž představen České radě pro obchod a investice, která je poradním orgánem ministra průmyslu a obchodu a "velmi pozitivně ho přijala". Kopie filmu byly distribuovány nejen do Číny ale byly rozeslány všem ZÚ v zahraničí (anglická verze) pro workshopy a další prezentace v zahraničí s ohlasem pozitivním. D9ky za to.

Mapa webu / Rychlá navigace